Tel.: +420 281 867 290, E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

Aktuality

Se souhlasem zřizovatele bude mateřská škola v době od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 uzavřena. Ve dvech 21. - 22. 12 bude provoz MŠ omezen. Bližší informace naleznete na nástěnkách.

vzhledem ke stále nepříznivé pandemické situaci, prodlouženému stavu nouze spojenému s dalšími omezeními a částečně uzavřenými školami (děti, které docházejí do ZŠ musejí mít po celou dobu pobytu roušku), Vás i nadále žádáme o spolupráci v této nelehké době.

Kdo si můžete nechat děti doma (nezaměstnaní rodiče, rodiče na MD, OČR se starším dítětem, home office či z jiných důvodů), prosíme Vás, abyste tak učinili. Uvědomte si, prosím, že s každým dítětem se navyšuje riziko přenosu nejen v MŠ, ale i do všech rodin. Covid 19 se vyskytl v naší školce od začátku roku již po druhé a pokud se začne šířit dále, může dojít i k úplnému uzavření MŠ, jako se běžně stává po celé ČR. Pak bohužel nastane situace, že s dětmi musí zůstat doma i rodiče

  pracující v záchranných složkách a nutných službách,  které nyní naše společnost nutně potřebuje.

Přestože z přísných vládních opatření se (pro nás z nepochopitelných důvodů) žádné nevztahuje na provoz mateřských škol, jen neradi bychom se podíleli na zbytečném šíření nemoci. I naši zaměstnanci se cítí být právem ohroženi. Denně jsou v přímém kontaktu s dětmi, které nejsou chráněny rouškou a přitom jsou někteří sami v ohrožené skupině, nebo se starají o své nemocné a staré rodiče. Zvažte tedy, co každý z nás může udělat pro to, abychom se co nejdříve s pandemií vypořádali.

Budeme se nyní snažit třídy z důvodu minimalizace mezitřídních kontaktů co nejméně spojovat. Avšak každodenní provoz všech tříd v plném provozním rozsahu nejsme schopni bohužel personálně obsáhnout. Všechny zájmové aktivity a akce jsou samozřejmě do odvolání zrušeny.

V případě, že si ponecháte předškolní děti doma, budeme Vám mailem zasílat materiály k distanční výuce. Rádi poskytneme materiály k distanční výuce i mladším dětem, stačí zažádat na třídní mail. Pokud nemáte možnost si vytisknout pracovní listy, budou k dispozici v listinné formě v atriu a můžete si je kdykoliv v době předávání/vyzvedávání dětí převzít.

Děkujeme za pochopení vážnosti situace a spolupráci.

                                                                                                                                                                                                                                          Kolektiv MŠ

kteří mají možnost ponechat si děti doma, že tak učinili. Pomohli nám vytvořit bezpečnější prostředí nejen pro děti rodičů, kteří tuto možnost nemají, ale i pro pedagogy a provozní zaměstnance. Velmi si toho vážíme a věříme, že i tímto malým krokem společně přispějeme ke zklidnění pandemické situace. Kolektiv zaměstnanců.

Úřední hodiny ředitelky školy se přesouvají na úterý 15.30 - 16. 30 hodin.

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v Praze a předpokládaným dalším navýšením počtu Covid-19 pozitivních lidí, jsme se rozhodli zavést od 15. 9. tato opatření:

  • Vzhledem k velké kumulaci rodičů a dětí v šatně v době od 7.45 - 8.00 hod. prodlužujeme dobu příchodu do 8.30 hodin. Prosíme rodiče, aby se snažili vodit děti do MŠ i mimo nejvíce exponovanou dobu.
  • Do šaten je povolen vstup maximálně pro 3 rodiny (dítě a rodič). Podívejte se oknem do šatny, zda v době příchodu či vyzvedávání není již naplněna kapacita. Pokud ano, vyčkejte v dostatečných rozestupech na ochoze a zvoňte až po uvolnění šatny.
  • Všechna dříve stanovená opatření (dezinfekce a mytí rukou, zákaz vstupu osobám s příznaky respiračního onemocnění atd.) platí samozřejmě i nadále.

Děkujeme, že respektujete všechna opatření, která jsou v této době nezbytná.

Název a sídlo MŠ

Mateřská škola Praha 9 – Lehovec
Chvaletická 917
198 00 Praha 9

Tel.: +420 281 867 290,
E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

IČO: 70920796
Datova schránka: bnwkxy7

 

Vedení MŠ

Mgr. Hana Seifertová - ředitelka
Eva Novotná - zástupkyně ředitelky

úřední hodiny ředitelky:
úterý 15.30 - 16.30 hodin

Zřizovatel

MÚ MČ Praha 14
Bří Venclíků 1072
198 00 Praha 9

GDPR