Tel.: +420 281 867 290, E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

Aktuality

Zcela nový rodičovský dotazník školní připravenosti pro rodiče dětí ve věku 5-7 let na rozvojditete.cz

Po vyplnění (cca 20 min.) získáte základní přehled o tom, jak si dítě vede v jednotlivých oblastech školní připravenosti. Získáte také doporučení na aktivity rozvíjející slabší dovednosti. 

kteří mají možnost ponechat si děti doma, že tak učinili. Pomohli nám vytvořit bezpečnější prostředí nejen pro děti rodičů, kteří tuto možnost nemají, ale i pro pedagogy a provozní zaměstnance. Velmi si toho vážíme a věříme, že i tímto malým krokem společně přispějeme ke zklidnění pandemické situace. Kolektiv zaměstnanců.

Úřední hodiny ředitelky školy se přesouvají na úterý 15.30 - 16. 30 hodin.

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v Praze a předpokládaným dalším navýšením počtu Covid-19 pozitivních lidí, jsme se rozhodli zavést od 15. 9. tato opatření:

  • Vzhledem k velké kumulaci rodičů a dětí v šatně v době od 7.45 - 8.00 hod. prodlužujeme dobu příchodu do 8.30 hodin. Prosíme rodiče, aby se snažili vodit děti do MŠ i mimo nejvíce exponovanou dobu.
  • Do šaten je povolen vstup maximálně pro 3 rodiny (dítě a rodič). Podívejte se oknem do šatny, zda v době příchodu či vyzvedávání není již naplněna kapacita. Pokud ano, vyčkejte v dostatečných rozestupech na ochoze a zvoňte až po uvolnění šatny.
  • Všechna dříve stanovená opatření (dezinfekce a mytí rukou, zákaz vstupu osobám s příznaky respiračního onemocnění atd.) platí samozřejmě i nadále.

Děkujeme, že respektujete všechna opatření, která jsou v této době nezbytná.

Pro přihlášené předškolní děti ze třídy E probíhá stimulační program Maxík. V případě zájmu kontaktujte p. učitelku na třídě.

Název a sídlo MŠ

Mateřská škola Praha 9 – Lehovec
Chvaletická 917
198 00 Praha 9

Tel.: +420 281 867 290,
E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

IČO: 70920796
Datova schránka: bnwkxy7

 

Vedení MŠ

Mgr. Hana Seifertová - ředitelka
Eva Novotná - zástupkyně ředitelky

úřední hodiny ředitelky:
úterý 15.30 - 16.30 hodin

Zřizovatel

MÚ MČ Praha 14
Bří Venclíků 1072
198 00 Praha 9

GDPR