Tel.: +420 281 867 290, E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

Aktuality

Úřední hodiny ředitelky školy se přesouvají na úterý 15.30 - 16. 30 hodin.

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v Praze a předpokládaným dalším navýšením počtu Covid-19 pozitivních lidí, jsme se rozhodli zavést od 15. 9. tato opatření:

  • Vzhledem k velké kumulaci rodičů a dětí v šatně v době od 7.45 - 8.00 hod. prodlužujeme dobu příchodu do 8.30 hodin. Prosíme rodiče, aby se snažili vodit děti do MŠ i mimo nejvíce exponovanou dobu.
  • Do šaten je povolen vstup maximálně pro 3 rodiny (dítě a rodič). Podívejte se oknem do šatny, zda v době příchodu či vyzvedávání není již naplněna kapacita. Pokud ano, vyčkejte v dostatečných rozestupech na ochoze a zvoňte až po uvolnění šatny.
  • Všechna dříve stanovená opatření (dezinfekce a mytí rukou, zákaz vstupu osobám s příznaky respiračního onemocnění atd.) platí samozřejmě i nadále.

Děkujeme, že respektujete všechna opatření, která jsou v této době nezbytná.

Pro přihlášené předškolní děti ze třídy E probíhá stimulační program Maxík. V případě zájmu kontaktujte p. učitelku na třídě.

Od středy 9. 9. platí v budově MŠ povinnost nošení roušek pro všechny osoby doprovázející děti do MŠ. Prosíme o dodržování nařízení ředitelky školy.

Povinnosti zákonných zástupců (ZZ)

a) Informovat pedagogického zaměstnance o důvodu absence dítěte.

b) V případě příznaků Covid-19 zajistit neprodleně vyzvednutí dítěte ze školy a telefonicky kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost

c) V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, příp. odborného lékaře potvrzující tuto skutečnost.

d) Při vstupu do třídy zajistit, aby si dítě dezinfikovalo ruce u stojanu schodů, ZZ na sloupech před třídou. Před vstupem do tříd ZZ dohlédne na řádné umytí rukou dítěte.

e) Dítě bude mít v přihrádce čistou roušku v podepsaném igelitovém sáčku.

f) ZZ respektují opatření školy v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací.

g) Do budovy mají zákaz vstupu osoby s příznaky infekčního onemocnění

slouží pro nenaléhavou komunikaci s třídními učitelkami a omlouvy. Email každé třídy naleznete v sekci ,,kontakty".  Prosíme rodiče předškolních dětí, aby své děti omlouvali právě prostřednictvím třídních emailů - je potřeba omluvit každý den nepřítomnosti. Obědy nepřítomných dětí jsou odhlašovány automaticky. Pozdní příchody do MŠ (např. z důvodu návštěvy lékaře) hlaste vždy učitelce osobně den předem nebo telefonicky do 8 hodin, aby bylo s dítětem počítáno v docházce!

Název a sídlo MŠ

Mateřská škola Praha 9 – Lehovec
Chvaletická 917
198 00 Praha 9

Tel.: +420 281 867 290,
E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

IČO: 70920796
Datova schránka: bnwkxy7

 

Vedení MŠ

Mgr. Hana Seifertová - ředitelka
Eva Novotná - zástupkyně ředitelky

úřední hodiny ředitelky:
úterý 15.30 - 16.30 hodin

Zřizovatel

MÚ MČ Praha 14
Bří Venclíků 1072
198 00 Praha 9

GDPR