Tel.: +420 281 867 290, E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

Aktuální informace k zápisu do MŠ.

Z důvodu současné situace v souvislosti s pandemií COVID - 19 bude zápis řešen elektronickou formou.

Prosíme, využijte elektronický předzápis:  https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/chvaleticka 

Email -  ms.chvaleticka@seznam.cz        telefon - 281867290          datová schránka - bnwkxy7

 

Vyplněnou žádost, potvrzený evidenční list od lékaře, kopii rodného listu a čestné prohlášení o bydlišti (dokumenty ke stažení níže) můžete letos poslat na výše uvedený email (nejlépe s elektronickým podpisem) , přes datovou schránku nebo  poštou kdykoliv do termínu zápisu, originály nám předáte až po uklidnění situace. Nebo můžete vyplněné dokumenty vhodit v obálce do schránky budovy MŠ v době řádného zápisu 4. 5. + 5. 5. 2020.

Pokud si nemůžete dojít pro lékařské potvrzení, odevzdejte prozatím čestné prohlášení o očkování. Potvrzení od lékaře ale budeme později stejně vyžadovat.

Pokud nevyužijete elektronického předzápisu, stáhněte si potřebné dokumenty k zápisu.

Vyplněné dokumenty vhoďte do schránky  budovy MŠ v době řádného zápisu 4. - 5.5.2020 .

Pokud máte dítě s jakýmkoliv problémem, dítě bude pravděpodobně potřebovat nějaké podpůrné opatření či asistenta pedagoga a žádáte o zařazení dítěte do běžné třídy, ihned kontaktujte ředitelku školy. Do speciální třídy letos děti nebereme, máme plný stav.

 

Potřebné dokumenty

Evidenční list a žádost si vytiskněte oboustranně, aby byl každý dokument na jednom papíře.

Pokud si nemůžete potřebné dokumenty stáhnout a vytisknout, je možné vyzvednutí přímo  MŠ. V současné situaci ale pouze po předchozí telefonické či mailové domluvě.

Podmínky a kritéria přijímání dětí do mateřské školy naleznete zde: Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na vývěsce školy pod registračními čísly. Registrační číslo vám bude posláno mailem nebo SMS zprávou.

Výsledky přijímacího řízení na rok 2020/21 zde: Seznam přijatých dětí 2020-2021.pdf

Rozhodnutí si můžete vyzvednout ve středu 27. 5. od 12.30 - 17.00 hodin. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budeme posílat poštou do vlastních rukou.

___________________________________________________________________________

Ředitelka Mateřské školy Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917 v souladu s § 34, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání vyhlašuje zápis na školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Praha - 9, Lehovec, Chvaletická 917 a to na dny  4.5 - 9.00 - 11.30  + 13.00  - 16.00 a  5.5. od 13.00 - 16.30 hodin.

Na oficiální zápis nečekejte a objednejte si co nejdříve konzultaci s ředitelkou školy a speciálním pedagogem MŠ v případě, že:

  • žádáte o zařazení dítěte do logopedické třídy - na rok 2020-2021 děti do speciální třídy nepřijímáme - máme plný stav
  • máte dítě s jakýmkoliv problémem, dítě bude pravděpodobně potřebovat některá podpůrná opatření či asistenta pedagoga a žádáte o zařazení dítěte do běžné třídy

Den otevřených dveří je zrušen!

Zápis - donesení vyplněných dokumentů -  4.5. (9.00 - 11.30 + 13.00 + 16.00) + 5.5.  (13.00 - 16.30)

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy naleznete zde:

Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí

Při zápisu jsou nutné doklady:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz rodiče
  • V případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působnost Prahy 14, je nutné přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14
  • U cizích státních příslušníků pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

Název a sídlo MŠ

Mateřská škola Praha 9 – Lehovec
Chvaletická 917
198 00 Praha 9

Tel.: +420 281 867 290,
E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

IČO: 70920796
Datova schránka: bnwkxy7

 

Vedení MŠ

Mgr. Hana Seifertová - ředitelka
Eva Novotná - zástupkyně ředitelky

úřední hodiny ředitelky:
úterý 15.30 - 16.30 hodin

Zřizovatel

MÚ MČ Praha 14
Bří Venclíků 1072
198 00 Praha 9

GDPR