Tel.: +420 281 867 290, E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022

Aktuální informace k zápisu do MŠ.

Prosíme, využijte elektronický předzápis:  https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/chvaleticka 

Elektronický předzápis bude otevřen od 1. 4. - 3. 5.

Email -  ms.chvaleticka@seznam.cz        telefon - 281867290          datová schránka - bnwkxy7

Vyplněné dokumenty si vytiskněte, evidenční list si nechte potvrdit u dětského lékaře a pak oba dokumenty přineste ve dnech 3. - 4.května v době od 10.00  - 17.00 hodin do ředitelny MŠ. S sebou přinesete k ověření i rodný list dítěte a občanský průkaz, kde budeme ověřovat bydliště. Pokud nemáte v OP trvalé bydliště na Praze 14, přineste smlouvu o pronájmu či o koupi bytu na Praze 14.

Pokud máte dítě s jakýmkoliv problémem, dítě bude pravděpodobně potřebovat nějaké podpůrné opatření či asistenta pedagoga a žádáte o zařazení dítěte do běžné třídy, ihned kontaktujte ředitelku školy. 

Pokud žádáte o zařazení dítěte do speciální třídy, nečekejte na zápis a co nejdříve se ohlaste ředitelce školy telefonem či mailem. K zařazení dítěte do speciální třídy budete potřebovat Doporučení z SPC či PPP.

 

Potřebné dokumenty

Evidenční list a žádost si vytiskněte oboustranně, aby byl každý dokument na jednom papíře.

Pokud si nemůžete potřebné dokumenty stáhnout a vytisknout, je možné vyzvednutí přímo  MŠ. V současné situaci ale pouze po předchozí telefonické či mailové domluvě.

Podmínky a kritéria přijímání dětí do mateřské školy naleznete zde: Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na vývěsce školy pod registračními čísly. Registrační číslo vám bude posláno mailem nebo SMS zprávou.

Výsledky přijímacího řízení na rok 2021/22 zde: 

Rozhodnutí si můžete vyzvednout ve ........................ Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budeme posílat poštou do vlastních rukou.

___________________________________________________________________________

Ředitelka Mateřské školy Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917 v souladu s § 34, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání vyhlašuje zápis na školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Praha - 9, Lehovec, Chvaletická 917 a to na dny  

Na oficiální zápis nečekejte a objednejte si co nejdříve konzultaci s ředitelkou školy a speciálním pedagogem MŠ v případě, že:

  • žádáte o zařazení dítěte do logopedické třídy - na rok 2020-2021 děti do speciální třídy nepřijímáme - máme plný stav
  • máte dítě s jakýmkoliv problémem, dítě bude pravděpodobně potřebovat některá podpůrná opatření či asistenta pedagoga a žádáte o zařazení dítěte do běžné třídy

Den otevřených dveří je zrušen!

Zápis - donesení vyplněných dokumentů -

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy naleznete zde:

Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí

Při zápisu jsou nutné doklady:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz rodiče
  • V případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působnost Prahy 14, je nutné přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14
  • U cizích státních příslušníků pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

Název a sídlo MŠ

Mateřská škola Praha 9 – Lehovec
Chvaletická 917
198 00 Praha 9

Tel.: +420 281 867 290,
E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

IČO: 70920796
Datova schránka: bnwkxy7

 

Vedení MŠ

Mgr. Hana Seifertová - ředitelka
Eva Novotná - zástupkyně ředitelky

úřední hodiny ředitelky:
úterý 15.30 - 16.30 hodin

Zřizovatel

MÚ MČ Praha 14
Bří Venclíků 1072
198 00 Praha 9

GDPR