Tel.: +420 281 867 290, E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

Ze života školky

Malá technická univerzita u nás ve Školičce

Ve středu 22. 9. a ve čtvrtek 23. 9. měli předškoláci projektový den. Naší Školičku navštívila moc milá paní z Malé technické univerzity a povídali jsme si o tom, jak je důležité třídit odpad a co se s odpadky děje dál. Už víme, že máme barevné kontejnery a podle jejich barev můžeme třídit papír, plasty, sklo, kartóny, elektroodpad, oleje nebo dokonce listí, trávu a nahnilé ovoce ze zahrádky. Všechno má další využití, to znamená, že se tento odpad recykluje.

Také jsme se dozvěděli, že odpadky, které se netřídí, patří do černých kontejnerů a pokud jsou moc velké, odváží se do sběrného dvora. Odtud se vezou na skládku, kde tyto hodně „smradlavé“ odpadky vypouští bioplyn, který se dále zpracovává na elektřinu, která může rozsvítit nějakou školku, školu, nebo obchod.

V naší Školičce jsme si všechno vyzkoušeli.   Zahráli jsme si na popeláře, třídili odpadky, nepotřebné odpadky vozili na skládku a dokonce jsme zkoušeli recyklovat papír, ze kterého jsme si vyrobili záložky do knížky. Moc jsme si to užili.

Image

Malá digitální univerzita

Na základě úspěšného programu polytechnického vzdělávání Malá technická univerzita (uskutečněno v minulých letech) jsme se rozhodli naše předškoláky seznámit také s digitálním světem. Děti poznávaly digi svět tzv. screenless (bez monitorů) na koberci a s prožitkem.

Image

Děti průběžně absolvovaly tyto lekce.

  1. Malý datový expert
  2. Co je to internet?
  3. Malý IT expert.
  4. Malý programátor
  5. Základy programování
  6. Práce s roboty

MŠ zakoupila kompletní metodiku s materiály a odborníci z MDU proškolili 6 našich učitelů, kteří budou v dalších letech dětem názorně a jednoduše pomocí her představovat svět ICT.

Image

Pohádková oslava Dne dětí.

Přestože většinu akcí, které jsme měli na tento školní rok naplánovaných, jsme byli nuceni zrušit, oslava Dne dětí nám vyšla přesně podle našich představ. A jak jsme ho oslavili? Vždyť celoroční téma znělo Z pohádky do pohádky, takže jak jinak než pohádkově.

V odpoledních hodinách se velká část zaměstnanců proměnila v pohádkové bytosti, které na děti čekaly v blízkém lese. Na startu u školy seděl sám pan král, u něhož děti obdržely za vyslovení jazykolamu medaili, s kterou se mohly za doprovodu svých rodičů vydat do lesa na královskou cestu za pokladem.

Tam se to pohádkovými bytostmi jen hemžilo a každá z nich měla pro děti připravený méně či více těžký úkol. Během poměrně dlouhé trasy se děti setkaly s vodníkem, Popelkou, Červenou Karkulkou, vílou, indiánem, čertem, čarodějnicí, černokněžníkem a klaunem. A na samém konci trasy je už netrpělivě vyhlížela princezna s královskou truhlou plnou pokladu. Po cestě plné dobrodružství a zážitků si mnoho dětí ještě zůstalo hrát na přilehlém dětském hřišti. Sluníčko jistě vědělo, že si děti zaslouží užít Dětský den se vším všudy a naplno, a tak nám poctivě svítilo celé odpoledne. Rozzářené úsměvy dětí a nadšené vyprávění dojmů z cesty, bylo pro všechny zúčastněné tou největší odměnou.

 

Polytechnický den

Ve dnech 13. a 14. 5. si děti vyzkoušely práci zedníka a obkladače. Nejdříve získaly o povolání trochu teoretických znalostí a poté se hned vrhly do práce. V jedné skupině se obkládal rámeček - děti vybíraly vhodné kousky dlaždiček, skládaly a rovnaly tak, aby byl výsledek přesně podle jejich představ. S lepením už pomáhala paní letkorka. Mozaikový rámeček nyní jistě  zdobí nejednu domácnost.

 

 

U druhé skupiny děti pomocí malých cihliček a speciální malty stavěly vilky, paneláky, chalupy a jiné budovy. Velice důležitá byla technika vázání cihel tak, aby stavba byla pevná. Děti hra na obkladače a zedníky moc bavila. A kdo ví? Třeba se někdo z nich tomuto řemeslu bude jendou opravdu věnovat.

Image
Image

Čarodějná stezka

Ve čtvrtek 29. 4. vládla u nás na zahradě čarodějná atmosféra. Čarodějnice Uršula nám připravila stezku plnou rozmanitých úkolů – kromě klasických čarodějných dovedností jako je létání na koštěti a věštění z koule, jsme si vyzkoušeli třeba hod obručí na čarodějný klobouk, chůzi po jedovatém hadovi, chytání pavouků, lovení havěti, chůzi na muřích nohách nebo skok v čarovném pytli.

V dopoledních hodinách si stezku prošly třídy společně a pod drobnohledem čarodějnice plnily děti jeden úkol po druhém. A aby o čarodějný den nepřišly ani mladší děti, které v té době ještě do školky chodit nemohly, počkala na ně Uršula na zahradě až do odpoledních hodin společně se svou kolegyní Simírou.

A protože všechny děti plnily odvážně a s nasazením jednotlivé úkoly, na konci stezky se jim po vyřknutí kouzelné formule otevřel velký kufr hlídaný pavoukem. A co v něm bylo? Samozřejmě zasloužená odměna pro malé čaroděje a čarodějnice.

Šijeme, šijeme a zase šijeme aneb společně to zvládneme

Všichni zaměstnanci naší Školičky se v této těžké době spojili pro dobrou věc. Vzhledem k vážnosti situace a tristnímu nedostatku roušek v ČR jsme se rozhodli, že se pustíme do šití. A tak se část školky, ale i domácnosti našich zaměstnanců, změnily v šicí dílny. Dělba práce se rozjela ve velkém - někdo stříhá, jiný vyrábí tkalouny a ostatní kompletují. Nejprve jsme začali vyrábět pro své potřeby, později pro rodiny našich dětí, nyní si k nám již chodí lidé z celého okolí a roušky jsme dovezli například na Úřad MČ Prahy 14, do Ústavu sociální péče na Zahradním Městě a také na Plechárnu. K dnešnímu dni 23. 3. jsme jich vyrobili už stovky, možná jsme dosáhli tisícovky, nevíme, při zápalu do práce jsme je zapomněli počítat :-). A vyrábíme stále dál. Za jakýkoliv darovaný materiál (látky, tkalouny, nitě) na roušky budeme rádi. Děkujeme

Image
Image

Polytechnické vzdělávání

,,Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si. Nech mne udělat a naučím se" - toto čínské přísloví je nyní pro naši školku obzvláště trefné. Letos jsme se totiž zaměřili na rozvoj polytechnického vzdělávání. Vedeme děti nejen k manuální zručnosti, ale také ke schopnosti logicky a konstruktivně myslet. K tomu nám pomáhá nejen nová polytechnicky zaměřená zahrada, nadšení a aktivní zaměstnanci školky, ale k naší velké radosti také rodiče, kteří vždy kladně reagují na naše výzvy. A tak nám na zahradu pořídili několik hmyzích domečků, vyrobili tzv. šroubovačky (pomůcky na rozvoj manuální zručnosti dětí), zapojili se společně s dětmi do víkendové brigády na zahradě (děti pracovaly se sítem, lopatou i dětským kolečkem) a také se aktivně účastnili dvou podzimních a jedné zimní dílny. Spolupráce rodičů si velmi vážíme, je pro nás opěrným bodem a zároveň další výzvou.

Zapojili jsme se také do projektu Malé technické univerzity, která kombinuje technickou práci z reálného světa s hrou a zábavou. Předškolní děti se během školního roku zúčastní osmi projektových dnů s názvy: Stavitel města, Malý architekt, Malý inženýr, Malý projektant, Stavitel mostů, Stavitel věží, Malý vodohospodář a Malý energetik. A nejen to. Díky finanční podpoře zřizovatele jsme mohli vybavit naší MŠ kompletním výukovým programem Malé technické univerzity a vyškolit čtyři učitele, kteří budou děti vzdělávat pomocí těchto originálních metodik i v dalších letech.

Řada dalších akcí a projektů zaměřených na rozvoj polytechnického vzdělávání je ještě před námi. V březnu si vyzkoušíme fyzikální pokusy na vědeckých laborkách a těšíme se také na týden vody. Projekt Hlavně bezpečně se zaměří na ochranu zdraví, v rámci projektu Ten dělá to a ten zas tohle proběhnou další dílny pro děti a rodiče a také hudební hrátky. Na závěr roku nás čeká projekt Řemesla našich prababiček, zaměřený na řemesla, která jsou dnešním dětem již méně známá, nebo zcela neznámá. V rámci projektu navštíví předškoláci muzeum v Říčanech, kde si některá řemesla vyzkouší, tematicky se rouzloučíme také s předškoláky a pak už jen hurá na školku v přírodě. Čeká nás toho tedy ještě víc než dost a to je dobře. Vždyť letošní motto zní: Heslem naší Školičky jsou zvídavé hlavičky.

Vánoční příběh na zahradě

Pravidelné zpívání koled, seznámení s mikrofonem, nácvik tanečků, hra na xylofon, zvonečky, sladění kapely a techniky, přípravy kostýmů a kulis a ...... přípravy byly opravdu náročné, ale za tu nádhernou vánoční atmosféru, která vypukla ve středu 18. 12. za stmívání, to jistě stálo.

,,Byla jednou jedna dívka Marie, která měla za muže tesaře Josefa..." - tak vánoční povídání o narození Ježíška začalo. Děti se postupně přidávaly s tradičními i méně známými koledami, které se v průběhu prosince naučily a které nyní krásně zapadaly do starodávného příběhu. A možná právě proto, že všechny písně doprovázeli muzikanti hrou na klávesy a housličky a vánoční tóny se linuly napříč sídlištěm, si děti užily vystoupení před početným publikem nejen z řad rodičů. Celý příběh s osvětleným Betlémem, opravdovou Marií, Josefem a dokonce i Ježíškem a andělem, byl i pro děti velkým překvapením. A že biblický příběh doprovázený dětskými zpěvy byl opravdu dojemný, potvrdilo nejedno vlhké oko a zjihlé srdce z řad rodičů i paní učitelek. Krásnou tečkou za vánočním setkáním bylo milé překavapení od Ježíška, a to když po poslední koledě začaly létat z nebe pytle s drobnými (a naštěstí měkkými) hračkami pro všechny třídy. Každé dítě si po skončení akce hrdě odnášelo uháčkované zvířátko. A druhý den ráno bylo ve Školičce opět veselo, pod stromečkem čekaly na děti další dárečky, které Ježíšek přinesl tentokrát přímo do školky. 

Image
Image
Image

Martin na bílém koni přijel k nám na zahradu

Přesně v den svého svátku 11. 11. k nám přijel svatý Martin na svém bílém koni. Sníh sice nepřivezl, ale zato nám sehrál společně s paní učitelkami příběh o tom, jak se rozdělil se žebrákem o svůj plášť. Společně i s rodiči jsme si o Martinovi zazpívali a pak už se rozběhli spolnit disciplíny, které nám Martin připravil. Dozvěděli jsme se při tom spoustu zajímavého - už víme, že svatý Martin byl patronem koní, vojáků, hus, vinařů, rukavičkářů atd... A tak jsme si vyráběli vojenské čepice, podkovy, jezdili na koni, poznávali různé druhy ptáků, hledali rozdíly v rukavičkách, zkrátka úkolů byla spousta. Za jejich splnění jsme dostali martinské světlo, rozsvítili jsme lampiony a vydali se na malý lampionový průvod setmělým Lehovcem. Na hřišti nás čekalo překvapení - svatý Martin s plnou bednou pravých martinských rohlíčků - to byla dobrota. Jen martinské vínečko si museli rodiče dát až v teple svých domovů, to už Martin nepobral.

Podzimní dílna

V letošním školním roce jsme se významně zaměřili na polytechnickou výchovu, a tak nás koncem října čekala již druhá dílnička pro děti a rodiče. Tentokrát se nesla v duchu podzimu a halloweenské výzdoby. Děti do školky průběžně nanosily spoustu dýní a přírodního materiálu, bylo tedy opravdu z čeho vybírat. Ve čtvrtek 24. 10. se během odpoledně změnila třída D ve velikou dílnu plnou různorodého materiálu, výtvarných potřeb, ale také pracovních nástrojů, při jejichž používání je potřeba velké opatrnosti. Tvořivých rodin se sešlo opravdu hodně a jejich fantazie neznala mezí. Během dne se nám atrium plnilo vydlabanými dýněmi, podzimními skřítky, mechovými domečky a dokonce jsme mohli zahlédnout i dýňové lyžaře. S některými výtvory se děti jen těžko loučily, a tak si je odnesly domů. Většina jich ale teď sedí pyšně na výstavě a nechává se pochvalně okukovat.

Image
Image

Den otevřené branky

Naši krásnou novou zahradu s polytechnickým zaměřením jsme otevřeli nejprve školákům z prvních tříd. Vždyť většina z nich přišla do školy právě z naší školky a smutné pohledy přes plot naznačovaly, že by si také ještě rádi pohráli. Proto nám bylo potěšením, pozvat prvňáčky alespoň na chvilku zpět do MŠ. Ti přišli i se svými učiteli a mohli si tak výuku zpříjemnit pohybem a hrou na zahradě. Veselé výskání a úsměvy dětí značily, že se jim tam moc líbilo.

Ve středu 18. 9. se pak zahrada otevřela pro všechny děti z MŠ a jejich rodiče. Celé odpoledne byla zahrada plná dětí a dospěláků, kteří si společně hráli. Jezdilo se na koloběžkách a odrážedlech, skákalo na trampolínách, stavělo na pískovišti, prozkoumávali se nové edukativní prvky, kreslilo se  na tabule, zkrátka pohodové sluneční odpoledně. Po dostatečném vyřádění na zahradě vyráběly děti v dílničce (někdy za pomoci rodičů) motaná jablíčka a listy, která teď zdobí strom v atriu. A kdo měl ještě tvoření málo, vyrobil si zvířátko z CD, které si odnesl domů. Tak ať dětem zahrada dobře slouží a přináší spoustu zážitků a radosti.

Název a sídlo MŠ

Mateřská škola Praha 9 – Lehovec
Chvaletická 917
198 00 Praha 9

Tel.: +420 281 867 290,
E-mail: ms.chvaleticka@seznam.cz

IČO: 70920796
Datova schránka: bnwkxy7

 

Vedení MŠ

Mgr. Hana Seifertová - ředitelka
Lucie Hanušová, DiS. - zástupkyně ředitelky

úřední hodiny ředitelky:
pondělí 15.30 - 16.30 hodin

Zřizovatel

MÚ MČ Praha 14
Bří Venclíků 1072
198 00 Praha 9

GDPR